مسابقه عکس سپیدار

از همه‌ی مهمان‌های عزیز برای عکس‌های زیبایی که از خودشان در سپیدار برای ما فرستادند بسیار ممنونیم. از میان همه‌ی عکس‌های دوست‌داشتنی آنان قرعه‌کشی ‌انجام شد و فرستنده عکس دوست کوچکمان برنده‌‌ی صرف یک وعده شام همراه با خانواده در روزهای ماه رمضان شد.